Năng lượng và chi phí tiết kiệm chiếu sáng
Thông tin đầu vào
giờ/năm
W
bộ đèn
VNĐ/kWh
Tính toán tiết kiệm khi sử dụng đèn LED
W
kW
Tiết kiệm chi phí
VNĐ
VNĐ/bộ
VNĐ
Năm