CUỘC THI TUẦN THỨ HAI THÁNG 6 NĂM 2023

Hệ thống điều hòa không khí

Ngày bắt đầu: 12:00 05/06/2023 / Ngày kết thúc 12:00 11/06/2023

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Đào Quang Vinh
13:24 05/06/2023
2
Quang Lê
13:18 05/06/2023
3
Vinh Đào Quang
13:15 05/06/2023
4
Đào Quang Vinh
13:10 05/06/2023
5
Nguyễn Thị Thùy Trang
13:10 05/06/2023
Kết quả tuần trước
1
Tôn Quốc Hiệu
50 điểm
2
Quang Lê
40 điểm
3
Nguyen Van Tan
30 điểm
4
Nguyễn Minh Tuấn
25 điểm
5
Quang Tùng Bùi
20 điểm
6
Đào Quang Vinh
5 điểm
7
Trần Thái Hà
5 điểm
8
Nguyễn Thị Lê
5 điểm
9
Vinh Đào Quang
5 điểm
10
Trần Tín
5 điểm
1
Quang Lê
120 điểm
2
Mã Văn Đồng
75 điểm
3
Tôn Quốc Hiệu
55 điểm
4
Dương Chí Công
50 điểm
5
Mit Vu
47 điểm
6
Lại Đức Tuấn
45 điểm
7
Quang Tùng Bùi
40 điểm
8
Nguyen Van Tan
30 điểm
9
Nguyễn Minh Tuấn
30 điểm
10
Đào Quang Vinh
15 điểm
1
Tôn Quốc Hiệu
1470 điểm
2
Lại Đức Tuấn
904 điểm
3
Trần Thị Hiền
870 điểm
4
Mã Văn Đồng
575 điểm
5
Nguyễn Thị Thùy Trang
440 điểm
6
Huy Nguyen
425 điểm
7
Đặng Lê Hiếu
355 điểm
8
Vũ Phương Hoa
315 điểm
9
Nguyễn Thị Hằng
295 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
281 điểm