Phương tiện giao thông (0)

Chiếu sáng giao thông (2)

Tiết kiệm năng lượng trong giao thông vận tải

05/04/2021

Dự án đèn đường LED năng lượng mặt trời (NLMT) góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện chất lượng sống và an toàn giao thông cho cộng đồng cư dân trong xã.

Biển báo giao thông (1)