E-Learning

Ngăn chặn dòng điện rò rỉ trong biến tần của nhà máy điện mặt trời

12/05/2021

Bài viết sau đề cập đến các trường hợp có thể xảy ra khi thời tiết ẩm ướt, đặc biệt là tầm quan trọng của "Bảo vệ cách ly PV". Theo đó, sẽ thảo luận về sự cố "rò rỉ dòng điện" và đề cập đến các nguyên nhân có thể xảy ra cũng như cách thức để ngăn chặn sự cố rò rỉ này. Solis sẽ đưa ra một ví dụ lắp đặt trong thực tế thường gặp này.