Giới thiệu

Về VEECOM

Trang thông tin điện tử Cộng đồng Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (Viet Nam Energy Efficiency Community – viết tắt là VEECOM) được xây dựng và phát triển trong khuôn khổ Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (gọi tắt là Dự án 4E) thuộc Chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức BMZ, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ triển khai.

Mục đích hoạt động của website VEECOM là cung cấp thông tin tin cậy về chính sách, công nghệ, thiết bị và dịch vụ hiệu quả năng lượng, từ đó góp phần từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức và thực hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trước hết cho những người liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.

Website VEECOM còn là kênh cung cấp, cập nhật thường xuyên các thông tin hữu ích phục vụ công tác chuyên môn cho Cán bộ quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng đã được Bộ Công Thương cấp Chứng chỉ và các đối tượng liên quan như: chuyên gia về hiệu quả năng lượng, giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng nghề, cơ quan nghiên cứu, nhà cung cấp thiết bị, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Người làm nghề trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, đặc biệt là kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận và hỗ trợ trong công việc hàng ngày một số công cụ tính toán, thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ hiệu quả năng lượng, các biểu mẫu để đơn giản hóa công việc chuyên môn, các giải pháp thực hành tốt nhất, qua đó từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn.

Đặc biệt, cũng trên Website này, chuyên mục “Diễn đàn hiệu quả năng lượng” đã được thiết lập thông qua việc liên kết và tích hợp các nguồn thông tin có chọn lọc. Đây là sân chơi để cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam trực tiếp trao đổi ý kiến chuyên môn, chủ động chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng sáng tạo, nâng cao kiến thức thông qua các cuộc thi và học hỏi lẫn nhau. Diễn đàn cũng là nơi giới thiệu các công nghệ mới nhất, giải pháp thực hành tốt nhất, tạo điều kiện kết nối với các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ về hiệu quả năng lượng.

Nội dung, hình thức và phương thức hoạt động của Website VEECOM sẽ liên tục được cập nhật, cải tiến để ngày càng thân thiện, hữu ích và hấp dẫn người dùng hơn

Rất mong nhận được sự ủng hộ, phản hồi, tham gia viết bài và tương tác trên Diễn đàn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng hiệu quả và các cá nhân là Chuyên gia năng lượng, Kỹ thuật viên doanh nghiệp, Cán bộ quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng v.v... để Trang thông tin điện tử “Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam” tiếp tục được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn!

Quản trị Website VEECOM

Email: quantri@veecom.vn

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Quy chế hoạt động

12/01/2021

Quy chế và các điều khoản khi hoạt động trên diễn đàn Hiệu quả năng lượng Việt Nam (VEECOM)

Các câu hỏi thường gặp

11/01/2021

Tổng hợp một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng website Veecom.vn