E-Learning

KHÓA HỌC NÂNG CAO VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY DỆT MAY

 

Chương trình học tập nâng cao về “Nâng cao Hiệu quả Năng lượng trong nhà máy Dệt May” được phát triển trong khuôn khổ Dự án Vùng “Thúc đẩy phát triển Bền vững ngành Dệt May tại Châu Á” (Promotion of Sustainability in Textile and Garment Industry in Asian - FABRIC), thực hiện bởi Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Đức (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Chương trình học tập này được chia sẻ trên nền tảng Asia Garment Hub.

Thông tin về Chương trình:

1. Nội dung học tập: Hệ thống Quản lý năng lượng - tiêu chuẩn quốc tế và những yêu cầu của nhãn hàng; đánh giá năng lượng; thiết lập đường cơ sở và các mục tiêu năng lượng; các giải pháp hiệu quả năng lượng cho quy trình sản xuất và hệ thống phụ trợ trong nhà máy dệt may; kế hoạch hành động năng lượng; đo lường và theo dõi năng lượng; các kỹ năng cần thiết để làm việc, đào tạo và huấn luyện nhà máy và đội năng lượng.

2. Đối tượng học tập: Chương trình hướng tới các đơn vị cung cấp dịch vụ về Hiệu quả năng lượng hoặc quản lý năng lượng trong lĩnh vực dệt và may. Bên cạnh đó, các kỹ sư và quản lý năng lượng các nhà máy dệt may sẽ thấy Chương trình có ích hỗ trợ công việc chuyên môn của họ.

3. Mục tiêu học tập: Chương trình trang bị cho người học những kiến thức nâng cao và cập nhật về hiệu quả năng lượng, thách thức trong quản lý năng lượng, những thực hành tốt trong công nghiệp dệt may, giúp cho người học có thể đánh giá và cải tiến hiệu quả năng lượng theo cách tiếp cận có hệ thống. Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng:

● Liên hệ các thành phần của hệ thống quản lý năng lượng theo các chỉ dẫn quốc tế và tiêu chuẩn (ví ISO50001, Higg FEM and và các yêu cầu của ngành dệt;

● Liên hệ phương pháp kiểm toán năng lượng theo tiêu chuẩn ISO50002 và thực hiện đánh giá hiệu quả năng lượng chuyên sâu trong các nhà máy dệt và may;

● Xây dựng sơ đồ dòng chảy năng lượng và dòng chảy nguyên liệu trong các quy trình sản xuất dệt may và thiết bị/hệ thống phụ trợ sử dụng các công cụ như biểu đồ Sankey, cân bằng năng lượng và biểu đồ sinh thái;

● Đánh giá và thực hiện cân bằng năng lượng trong các quy trình sản xuất dệt may và thiết bị/hệ thống phụ trợ;

● Đề xuất các giải pháp hiệu quả năng lượng cho những tổn thất được xác định, bao gồm đánh giá tiền khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính;

● Xây dựng mục tiêu/chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động bao gồm kế hoạch theo dõi và đo lường;

● Xây dựng đội/nhóm năng lượng, đánh giá nhu cầu năng lực của tổ chức nhằm xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về năng lượng;

4. Các chủ đề học tập: Chương trình học bao gồm 12 mô-đun:

I. Hệ thống quản lý năng lượng cho nhà máy dệt may

II. Sẵn sàng cho sự thay đổi

III. Đánh giá/kiểm toán năng lượng

IV. Phân tích và văn bản hóa tài liệu về quy trình sản xuất dệt may và dòng chảy năng lượng cho nhà máy dệt may

V. Xây dựng mục tiêu năng lượng

VI. Giới thiệu về quá trình sản xuất dệt may và tiêu thụ năng lượng

VII. Hiệu quả năng lượng trong hệ thống/thiết bị phụ trợ

VIII. Lựa chọn giải pháp hiệu quả năng lượng

IX. Theo dõi và đo lường kết quả

X. Kỹ năng làm việc với khách hàng

XI. Phát triển năng lực về năng lượng trong nhà máy

XII. Giới thiệu về Albini Energia cho vải

5. Yêu cầu đối với người học: Có chuyên môn kỹ thuật về năng lượng, có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn/đào tạo về hiệu quản năng lượng trong công nghiệp, và có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất trong nhà máy dệt may.

6. Hình thức học tập: Tự học qua video

7. Thời lượng: 12 mô-đun, số lượng video: 22, tổng thời lượng video: khoảng 10 giờ

8. Chứng chỉ khóa học: Không áp dụng

9. Đơn vị phát triển nội dung: adelphi consult GmbH, Espire Consult Pakistan, TUV Rheinland & Arabia LLC. Vietnam for GIZ FABRIC. Những chuyên gia đã đóng góp phát triển nội dung:

● Muhammad Salman Butt (tác giả & giảng viên chính, Espire Consult Pakistan)

● Nguyễn Thị Lê Liên (Hỗ trợ kỹ thuật, ENERTEAM Vietnam)

● Arjmand Qayyum Amjad (Hỗ trợ kỹ thuật, Espire Consult Pakistan)

● Nguyễn Thị Bích Hòa (Hỗ trợ kỹ thuật, TUV Rheinland & Arabia LLC)

10. Liên hệ: Nguyễn Đỗ Thuyên, FABRIC/GIZ

11. Ngày xuất bản: Tháng 6, 2022

Theo dõi khóa học ngay tại đây hoặc tại playlist dưới đây: 

Để xem được video, vui lòng đăng nhập

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Tài liệu đào tạo online Hành động vì khí hậu về Hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất thời trang

14/09/2023

Chương trình hỗ trợ tự học này là một phần nội dung trong “Chương trình đào tạo Hành động vì Khí hậu với trọng tâm hiệu quả năng lượng cho nhà máy ngành thời trang (CAT EE) 2022 – 2023” được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết Toàn cầu (IGS), một dự án phát triển do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) ủy quyền cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.