E-Learning

PHẦN 9: HỆ THỐNG KẾT HỢP NHIỆT VÀ PHÁT ĐIỆN

Để xem được video, vui lòng đăng nhập

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Tài liệu đào tạo online Hành động vì khí hậu về Hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất thời trang

14/09/2023

Chương trình hỗ trợ tự học này là một phần nội dung trong “Chương trình đào tạo Hành động vì Khí hậu với trọng tâm hiệu quả năng lượng cho nhà máy ngành thời trang (CAT EE) 2022 – 2023” được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết Toàn cầu (IGS), một dự án phát triển do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) ủy quyền cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.