E-Learning

KHÓA HỌC VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH LỮ HÀNH

Khóa học trực tuyến quản lý “Hiệu Quả Năng Lượng Trong Ngành Lữ Hành” được xây dựng bởi Dự án Khu vực GIZ Hợp tác với Khu vực tư nhân - Hợp phần Du lịch và phát triển bền vững đang được triển khai miễn phí trên nền tảng Atingi.org.

Thông tin khóa học: 

1.Nội dung khóa học: Khóa học bắt đầu bằng việc giới thiệu tầm quan trong của việc sử dụng năng lượng trong các khách sạn. Kế đó, học viên sẽ hiểu về mối tương quan giữa việc tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí nhà kính, và vì thế, các bên liên quan cần can kết quản lí năng lượng hiệu quả. Phần học tiếp theo đi sâu vào việc đánh giá mức tiêu thụ năng lượng trong khách sạn, ngoài ra, phần học này cũng sẽ nhấn mạnh các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ở phàn cuối, một số vấn đề đặc biệt trong năng lượng sẽ được thảo luận, ví dụ như việc thực hiện số hóa để quản lý hiệu suất năng lượng tốt hơn và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

2.Đối tượng tham gia: Khóa học dành cho các chuyên gia du lịch ở các vị trí quản lý và bất kỳ ai quan tâm đến chủ đề này.

3.Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

  • Hiểu rõ vai trò của việc tiêu thụ năng lượng đối trong doanh nghiệp lữ hành
  • Phân tích tác động của việc sử dụng năng lượng
  • Tính toán lượng năng lượng tiêu thụ trong khách sạn
  • Áp dụng các biện pháp tiết kiện năng lượng tại khách sạn của mình 

4. Thời gian khóa học: Khoảng 60 phút 

5. Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi đã hoàn thành tất cả các phần học 

6. Những thông tin khác: 

  • Nhà phát triển khóa học: Được ủy quyền và phát triển bởi Dự án Khu vực GIZ Hợp tác với Khu vực tư nhân - Hợp phần Du lịch và phát triển bền vững
  • Liên hệ: Dr. Andreas Hofmann (atingi-eacademy@giz.de)
  • Đơn vị cấp phép: CC BY-SA 4.0
  • Ngày xuất bản khóa học: 30.12.2021

Hướng dẫn đăng kí tài khoản trên Atingi: vui lòng tham khảo file đính kèm

Học viên có thể tham gia khóa học tại: Course: Energy Efficiency in Hospitality (atingi.org)

Đôi nét về Atingi: Atingi là nền tảng học trực tuyến miễn phí được xây dựng và phát triển bởi tổ chức GIZ. Atingi chuyên cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn và kĩ năng mềm cho các đối tượng sinh viên, doanh nghiệp, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực học thuật: Năng lượng, Y tế, Nông nghiệp, Công nghệ số, v.v.

Để xem được video, vui lòng đăng nhập

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Tài liệu đào tạo online Hành động vì khí hậu về Hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất thời trang

14/09/2023

Chương trình hỗ trợ tự học này là một phần nội dung trong “Chương trình đào tạo Hành động vì Khí hậu với trọng tâm hiệu quả năng lượng cho nhà máy ngành thời trang (CAT EE) 2022 – 2023” được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Liên kết Toàn cầu (IGS), một dự án phát triển do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) ủy quyền cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.