E-Learning

Tài liệu đào tạo online Hành động vì khí hậu về Hiệu quả năng lượng cho các nhà sản xuất thời trang

Mục tiêu

Cung cấp bộ học liệu giúp người học tự bồi dưỡng kiến thức về hiệu quả năng lượng trong ngành thời trang, các kỹ năng tính toán kiểm kê khí nhà kính và xây dựng kế hoạch hành động về khí hậu cho nhà máy.

Đối tượng mục tiêu

Nội dung khóa học phù hợp với cán bộ các doanh nghiệp trong ngành thời trang của Việt Nam. Đối tượng học viên có thể là cán bộ chuyên trách về năng lượng, môi trường hoặc cán bộ ở các bộ phận có liên quan ít nhiều đến năng lượng như tuân thủ, OSH hay nhân sự.

Chúng tôi khuyến nghị các học viên bắt đầu làm quen với các chủ đề của khóa học nên lựa chọn tham gia khóa đầy đủ, các học viên đã có một số hiểu biết và kinh  nghiệm về chủ đề hiệu quả năng lượng và hành động khí hậu nên tham gia lớp học rút gọn.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Nội dung đào tạo

Chương trình gồm 3 chủ đề lớn Hành động khí hậu, Hiệu quả năng lượng, Xây dựng kế hoạch hành động cho nhà máy, được  phân thành 10 module sau:

Tài liệu đào tạo

Lớp đầy đủ: gồm 10 video đào tạo và tài liệu đi kèm | Lớp rút gọn: gồm 6 video đào tạo và tài liệu đi kèm.

Giấy phép sử dụng tài liệu: CC-BY-NC-SA

 

Để xem được video, vui lòng đăng nhập

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập