Danh mục kiểm tra

Bẫy hơi

Mô tả Đề xuất Tần suất bảo trì Thực hiện
Kiểm tra các bẫy hơi Đề xuất kiểm tra hàng ngày / hàng tuần  cho bẫy hơi áp suất cao (17 barg trở lên) Hàng ngày  Có 
Kiểm tra các bẫy hơi Đề xuất kiểm tra hàng tuần / hàng tháng cho bẫy áp suất trung bình (2-17 barg) Hàng tuần   Có 
Kiểm tra các bẫy hơi Đề xuất kiểm tra hàng tháng / hàng năm cho bẫy áp suất thấp Hàng tháng  Có 
Sửa chữa/Thay thế các bẫy hơi Khi kiểm tra thấy vấn đề.
Thông thường, bẫy hơi nên được thay thế sau mỗi 3-4 năm. 
Hàng tháng  Có 
Thay thế các bẫy hơi  Khi thay thế, hãy lựa chọn kỹ càng để đảm bảo bẫy có kích thước phù hợp. Hàng năm  Có 

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Lò hơi

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho lò hơi

Chiller

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho Chiller

Tháp giải nhiệt

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho Tháp giải nhiệt

Hệ thống xử lý không khí

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho hệ thống xử lý không khí

Điều khiển tòa nhà

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho Điều khiển tòa nhà

Chiếu sáng

22/12/2020

Danh mục kiểm tra cho các thiết bị chiếu sáng