Danh mục kiểm tra

Điều khiển tòa nhà

Mô tả Đề xuất Tần suất bảo trì Thực hiện
Kiểm tra trực quan tổng thể Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động tốt và các hệ thống an toàn được đặt đúng vị trí Hàng ngày  Có 
Xác nhận lịch trình điều khiển Kiểm tra lại trong phần mềm, lịch trình điều khiển là chính xác theo mùa, mức độ chiếm phòng... Hàng ngày  Có 
Xác nhận các giá trị cài đặt Kiểm tra lại trong phần mềm, các giá trị cài đặt là chính xác theo mùa, mức độ chiếm phòng... Hàng ngày  Có 
Các đồng hồ đếm thời gian Hoạt động lại sau mỗi lần mất điện Hàng ngày  Có 
Kiểm tra tất cả các thiết bị đo Kiểm tra tất cả các đồng hồ đo để đảm bảo các thông số đọc được đúng theo yêu cầu Hàng tuần   Có 
Hệ thống khí nén điều khiển Kiểm tra rò rỉ trên hệ thống đường ống  Hàng tuần   Có 
Kiểm tra lưu lượng không khí tươi Tính toán lượng không khí tươi và so sánh với các tiêu chuẩn Hàng tuần   Có 
Kiểm tra các giá trị cài đặt Kiểm tra giá trị cài đặt và đánh giá độ hợp lý Hàng tuần   Có 
Kiểm tra lịch trình Kiểm tra lịch trình và đánh giá độ hợp lý Hàng tuần   Có 
Kiểm tra dải nhiệt độ cài đặt  Đảm bảo rằng dải nhiệt độ cài đặt là chính xác và giá trị cài đặt chế độ sưởi/làm mát hiện thời theo đúng thiết kế. Hàng tuần   Có 
Kiểm tra cảm biến Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cảm biến – nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng, vv.– cho giá trị đúng Hàng tháng  Có 
Các đồng hồ đếm thời gian Làm sạch và kiểm tra độ chính xác Hàng tháng  Có 
Hiệu chuẩn các cảm biến Hiệu chuẩn tất cả các cảm biến: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng, v.v. Hàng năm  Có 

File đính kèm :

Để có thể bình luận, xin vui lòng đăng nhập

Lò hơi

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho lò hơi

Bẫy hơi

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho bẫy hơi

Chiller

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho Chiller

Tháp giải nhiệt

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho Tháp giải nhiệt

Hệ thống xử lý không khí

24/12/2020

Danh mục kiểm tra cho hệ thống xử lý không khí

Chiếu sáng

22/12/2020

Danh mục kiểm tra cho các thiết bị chiếu sáng