Sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp – Green Energy in Major Energy User for Industry

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Lĩnh vực hoạt động: DỆT CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Số 93 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp
Năm thực hiện: 2017-2019

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội đã thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2019 . Các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực hiện trong 3 năm:

+ Giải pháp điều độ sản xuất

+ Kiểm soát quy định trong sản xuất

+ Lắp đặt hệ thống biến tần 75kW cho 02 quạt cấp nhiệt khu nhúng keo năm 2017.

         + Lắp biến tần cho động cơ điều khiển ghi lò 2,2 kW năm 2017

+ Lắp đặt biến tần cho động cơ hút keo 22kW năm 2018

+ Lắp đặt biến tần cho quạt thải gió lò 22kW năm 2018.

+ Lắp hệ thống quạt hút trong khu vực sản xuất, cải thiện môi trường sản xuất tăng năng suất và tăng tuổi thọ cho thiết bị, năm 2018.

+ Bảo ôn thân lò và hệ thống dẫn dầu nóng từ lò đến khu vực nhúng keo năm 2019.

+ Lắp đặt cải tạo hệ thống lấy ánh sáng tự nhiên cho khu vực xưởng VKD1,2 năm 2019.

Tấm lấy ánh sáng tự nhiên xưởng Vải không dệt 1 và xưởng Vải không dệt 2

Giải pháp về tự động hóa, kết nối mạng điều khiển, ứng dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” trong sử dụng năng lượng.

  Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị rất quan tâm đến quản lý năng lượng, công ty đã xây dựng và vận hành hệ thống giám sát, theo dõi tiêu thụ năng lượng. Các công đoạn, quy trình sản xuất của công ty đều được tự động hóa, lập trình chạy tự động thông qua các phần mềm cài đặt sẵn; các động cơ hút keo, quạt đều sử dụng biến tần.      

Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội đã thành lập Ban Quản lý năng lượng, có 01 cán bộ quản lý năng lượng được cấp chứng chỉ Bộ Công Thương, có sơ đồ tổ chức Ban quản lý năng lượng, quy định chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban. Ban hành chính sách năng lượng, kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và năm năm.

          Tổng mức tiết kiệm năng lượng từ các giải pháp là 182.909 kWh tương đương với tỉ lệ 11,4%. Giải pháp tiết kiệm đã thực hiện tại đơn vị có mức tiết kiệm cao nhất là giải pháp lắp biến tần cho động cơ ghi lò có mức tiết kiệm lớn nhất (từ chi phí nhiên liệu đến việc động cơ và bộ hộp số 5 cấp tốc độ ít bị hư hỏng) với mức tiết kiệm 30%. Thời gian hoàn vốn trung bình của các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong vòng năm năm tính từ năm đánh giá trở về trước là 1,75 năm.

          Công ty dùng lò tải nhiệt sử dụng năng lượng sinh khối là mùn cưa ép, nhiệt dùng để sấy vải. Công suất lò 10 triệu Gj/h (10.000 Mj/h). Tỷ lệ sử dụng năng lượng sinh khối = 43%.

Hiện trạng trước khi thực hiện

N/A

Kết quả thực hiện

Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội đã thực hiện kiểm toán năng lượng năm 2019 . Các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực hiện trong 3 năm:

+ Giải pháp điều độ sản xuất

+ Kiểm soát quy định trong sản xuất

+ Lắp đặt hệ thống biến tần 75kW cho 02 quạt cấp nhiệt khu nhúng keo năm 2017.

         + Lắp biến tần cho động cơ điều khiển ghi lò 2,2 kW năm 2017

+ Lắp đặt biến tần cho động cơ hút keo 22kW năm 2018

+ Lắp đặt biến tần cho quạt thải gió lò 22kW năm 2018.

+ Lắp hệ thống quạt hút trong khu vực sản xuất, cải thiện môi trường sản xuất tăng năng suất và tăng tuổi thọ cho thiết bị, năm 2018.

+ Bảo ôn thân lò và hệ thống dẫn dầu nóng từ lò đến khu vực nhúng keo năm 2019.

+ Lắp đặt cải tạo hệ thống lấy ánh sáng tự nhiên cho khu vực xưởng VKD1,2 năm 2019.

Tấm lấy ánh sáng tự nhiên xưởng Vải không dệt 1 và xưởng Vải không dệt 2

Giải pháp về tự động hóa, kết nối mạng điều khiển, ứng dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” trong sử dụng năng lượng.

  Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị rất quan tâm đến quản lý năng lượng, công ty đã xây dựng và vận hành hệ thống giám sát, theo dõi tiêu thụ năng lượng. Các công đoạn, quy trình sản xuất của công ty đều được tự động hóa, lập trình chạy tự động thông qua các phần mềm cài đặt sẵn; các động cơ hút keo, quạt đều sử dụng biến tần.      

Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội đã thành lập Ban Quản lý năng lượng, có 01 cán bộ quản lý năng lượng được cấp chứng chỉ Bộ Công Thương, có sơ đồ tổ chức Ban quản lý năng lượng, quy định chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban. Ban hành chính sách năng lượng, kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và năm năm.

          Tổng mức tiết kiệm năng lượng từ các giải pháp là 182.909 kWh tương đương với tỉ lệ 11,4%. Giải pháp tiết kiệm đã thực hiện tại đơn vị có mức tiết kiệm cao nhất là giải pháp lắp biến tần cho động cơ ghi lò có mức tiết kiệm lớn nhất (từ chi phí nhiên liệu đến việc động cơ và bộ hộp số 5 cấp tốc độ ít bị hư hỏng) với mức tiết kiệm 30%. Thời gian hoàn vốn trung bình của các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong vòng năm năm tính từ năm đánh giá trở về trước là 1,75 năm.

          Công ty dùng lò tải nhiệt sử dụng năng lượng sinh khối là mùn cưa ép, nhiệt dùng để sấy vải. Công suất lò 10 triệu Gj/h (10.000 Mj/h). Tỷ lệ sử dụng năng lượng sinh khối = 43%.

Kết quả của dự án: Tổng mức năng lượng đã tiết kiệm trong vòng 3 năm gần nhất: 548.727 kWh (tương đương lượng tiền tiết kiệm 0,814 tỷ đồng). Kế hoạch tiết kiệm năng lượng trong vòng 5 năm tiếp theo: 914.545 kWh (tương đương lượng tiền tiết kiệm 1,357 tỷ đồng).
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: 914.545 kWh/5 năm
Chi phí tiết kiệm: Tiết kiệm 1,357 tỷ đồng/ 5 năm
Thời gian hoàn vốn: N/Á