Mô phỏng năng lượng tòa nhà Tổ hợp nhà ở và căn hộ cho thuê 33 Trúc Bạch Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Tổ hợp nhà ở và căn hộ cho thuê tại 33 Trúc Bạch, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh
Địa chỉ: 33 Trúc Bạch, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Tên người QLNL: N/A
Tóm tắt dự án: Chương trình đã đưa ra các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng để đạt hiệu quả năng lượng mà không làm tăng tổng chi phí đầu tư. Các biện pháp cụ thể là: Sử dụng hệ thống điều hòa hiệu quả năng lượng cao VRV 4 (VRV - Variable Refrigerant Volume) Sử dụng đèn LED hiệu suất cao Sử dụng loại kính hộp có hệ số hấp thu nhiệt mặt trời (SHGC) 0,41 với hệ số truyền sáng 0,37
Năm thực hiện: 2015

Hiện trạng trước khi thực hiện

Chương trình  đã đưa ra các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng để đạt hiệu quả năng lượng mà không làm tăng tổng chi phí đầu tư.

Kết quả thực hiện

Kết quả khuyến nghị cuối cùng cho thấy với việc sử dụng hệ thống điều hòa VRV 4 và đèn LED cho khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới khoảng 45,5%.

Theo đánh giá của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, các tính toán ban đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp giảm 297 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 213 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%)

Hiện trạng trước khi thực hiện

Chương trình  đã đưa ra các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng để đạt hiệu quả năng lượng mà không làm tăng tổng chi phí đầu tư.

Kết quả thực hiện

Kết quả khuyến nghị cuối cùng cho thấy với việc sử dụng hệ thống điều hòa VRV 4 và đèn LED cho khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới khoảng 45,5%.

Theo đánh giá của chuyên gia mô phỏng năng lượng công trình, các tính toán ban đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp giảm 297 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 213 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%)

Kết quả của dự án: Giảm 297 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 213 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%)
Tổng chi phí đầu tư: N/A
Năng lượng tiết kiệm: Giảm 297 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm
Chi phí tiết kiệm: N/A
Thời gian hoàn vốn: N/A