CUỘC THI TUẦN THỨ BA THÁNG 1 NĂM 2022

Chủ đề: Máy nén khí

Ngày bắt đầu: 12:00 17/01/2022 / Ngày kết thúc 12:00 23/01/2022

Tham gia Xếp hạng

Băng cách nhấn nút tham gia, bạn đã đồng ý với thể lệ của cuộc thi

Thành viên tích cực
1
Bùi Thị Hồng Vân
13:07 17/01/2022
Kết quả tuần trước
1
Vũ Phương Hoa
150 điểm
2
Giang Sơn Thắng
85 điểm
3
Nguyễn Thu Trà
85 điểm
4
Lại Đức Tuấn
62 điểm
5
Nguyễn Thị Hằng
50 điểm
6
Trần Hiền
50 điểm
7
Bảo
50 điểm
8
Nguyen Van Tan
40 điểm
9
Huy Nguyen
40 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
36 điểm
1
Vũ Phương Hoa
150 điểm
2
Giang Sơn Thắng
85 điểm
3
Nguyễn Thu Trà
85 điểm
4
Lại Đức Tuấn
62 điểm
5
Nguyễn Thị Hằng
50 điểm
6
Trần Hiền
50 điểm
7
Bảo
50 điểm
8
Nguyen Van Tan
40 điểm
9
Huy Nguyen
40 điểm
10
Nguyễn Thị Lê
36 điểm
1
Lại Đức Tuấn
1656 điểm
2
Nguyễn Thị Lê
1445 điểm
3
Trần Thái Hà
853 điểm
4
Vũ Phương Hoa
803 điểm
5
nguyễn thị hồng vân
739 điểm
6
Tôn Quốc Hiệu
654 điểm
7
Trần Tín
640 điểm
8
Trần Hiền
547 điểm
9
Mã Văn Đồng
545 điểm
10
Giang Sơn Thắng
536 điểm